Är Ni intresserade av att köpa valp ifrån oss, 
börjar första kontakten via mail eller telefon. 
Vi har intresselista till våra kullar och dessa 
kan boka tid för besök hos oss för att träffa 
våra hundar och valparna. Detta garanterar 
dock ingen att få köpa en valp. För att kunna 
tinga en valp erlägger man en handpenning 
efter 1:a besöket om vi kommit överens om 
ett valpköp Vi väljer valp tillsammans, därför 
är det viktigt att Ni som valpköpare berättar 
Era mål med Er nya familjemedlem för att vi 
tillsammans ska kunna hitta rätt valp till 
rätt familj 
Valparna levereras vid tidigast 8 veckors 
ålder De är då: 

- Registrerade i SKK

- Id-märkta

- Vaccinerade

- Regelbundet avmaskade

- Veterinärbesiktigade

- Dolda fel-försäkrade

 
När valpen kommit hem: 
Vi önskar god kontakt med våra valpköpare, 
då vi är måna om hur hundarna har det. 
Detta är även en trygghet för Dig som 
valpköpare. Vi anordnar valpträff i mån av 
intresse. 
 
- Vi ser gärna att Ni röntgar Er hund vid 
12-18 månaders ålder. 
 
- Vi ser gärna att Ni på någon officiell 
utställning, från minst 9 månader, 
deltar med Er hund för att få en exteriör 
bedömning Detta gör vi för att kunna göra 
så bra utvärdering som möjligt om hur 
kullen blev. 
 
- Att Er hund genomför ett MH i högre 
ålder är önskvärt. Jag hjälper till i bästa 
mån att få plats till detta på någon 
Brukshundklubb 
 
Lycka till med er nya familjemedlem.